سوالات متداول مدیتیشن
یادگیری مدیتیشن شبیه به یادگیری نحوه رانندگی یا شنا کردن است. مدیتیشن در حد نواختن ویالون سخت نیست. پس لازم نیست نگران یادگیری مدیتیشن باشید. مدیتیشن انواع مختلفی دارد که زمان یادگیری بسته به مدل مدیتیشن دارد. شما می توانید مدل مدیتیشن ذهن آگاهی با تنفس را در چند دقیقه بیاموزید.
مدیتیشن به ویژه مراقبه ذهن آگاهی، می تواند بخشی مفید از برنامه کاهش وزن شما باشد. با گذشت زمان، می تواند به شما کمک کند تغییرات پایداری در عادات غذایی، الگوهای فکری و حتی احساسی که در مورد وزن خود دارید ایجاد کنید.