چگونه در انگلیسی جمله بسازیم؟ روش‌های مختلف ساخت جملات در انگلیسی

چگونه در انگلیسی جمله بسازیم؟  روش‌های مختلف ساخت جملات در انگلیسی

مقدمه:

یادگیری ساختار جملات در زبان انگلیسی اساسی‌ترین قسمتی است که هر فردی برای صحبت کردن به آن نیاز دارد. در این مقاله، به شما روش‌های مختلفی را برای ساخت جملات در انگلیسی آموزش خواهیم داد.

1. نوع جمله: ابتدا باید نوع جمله مورد نظر را تعیین کنید.

جملات در انگلیسی می‌توانند تأکیدی، منفی، سؤالی و یا بیانی باشند. برای مثال:

جمله تأکیدی:  .I love to read books

جمله منفی:   .She does not like coffee

- جمله سؤالی:   ؟Are you going to the party

- جمله بیانی:  .The sun is shining

ترکیب فاعل و فعل:

پس از تعیین نوع جمله، باید فاعل و فعل را ترکیب کنید. فاعل نقش شخص یا چیزی را در جمله ایفا می‌کند و فعل نشان دهنده عمل یا وضعیت است. برای مثال:

فاعل شخص:   .John plays basketball

 فاعل چیز:   .The car is red

فاعل مفعولی:   .She gave him a gift

 فاعل ضمیر:   .They are going to the park

اضافه کردن افعال کمکی:

بسته به زمان و نوع جمله، ممکن است نیاز به افعال کمکی داشته باشید. برای مثال:

-حال ساده:   .I eat breakfast every morning

 گذشته ساده:   .She went to the store yesterday

آینده ساده:   .We will visit our grandparents next week

- حال کامل:   .They have already finished their homework

اضافه کردن افعال متعدی:

در برخی از جملات، ممکن است نیاز به افعال متعدی داشته باشید تا جزئیات بیشتری را بیان کنید. برای مثال:

حال استمراری:  .He is studying for his exam

- گذشته استمراری:   .They were playing soccer in the park 

- آینده استمراری:  .I will be working late tonight

اضافه کردن عبارات صفتی و قیدی:

برای توصیف یا تکمیل جمله، می‌توانید از عبارات صفتی و قیدی استفاده کنید. برای مثال:

- عبارت صفتی:  .The book on the table is mine

- عبارت قیدی:  .She speaks English fluently

اضافه کردن عبارات حالتی:

عبارات حالتی می‌توانند احساسات، شرایط و یا احتمالات را در جمله بیان کنند. برای مثال:

- احساس:  .I am happy that I passed the exam

- شرط:  .If it rains, we will stay indoors

- احتمال:  .She might come to the party tonigh

نتیجه‌گیری: در این مقاله، به شما روش‌های مختلف ساخت جملات در انگلیسی را آموزش دادیم. با توجه به نوع جمله، ترکیب فاعل و فعل، اضافه کردن افعال کمکی و متعدی، عبارات صفتی و قیدی، و همچنین عبارات حالتی، شما می‌توانید جملات درست و مناسبی بسازید. با تمرین و تکرار، مهارت خود را در ساخت جملات بهبود خواهید داد. به یاد داشته باشید که هرچه بیشتر صحبت کنید، تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی پیدا خواهید کرد. 

در ادامه جملات را همراه با معنی اورده ایم.

جمله تأکیدی: I really love to read books (من واقعاً دوست دارم کتاب بخوانم.)

جمله منفی: She does not like coffee at all (او اصلاً قهوه دوست ندارد.)

جمله سؤالی:  ؟Are you going to the party tomorrow (آیا فردا به مهمانی می‌روی؟)

جمله بیانی:  .The sun is shining brightly today (امروز خورشید به شدت درخشان است.)

فاعل شخص:  .John plays basketball every weekend (جان هر هفته بسکتبال بازی می‌کند.)

فاعل چیز:  .The car is red and shiny(ماشین قرمز و درخشان است.)

فاعل مفعولی:  .She gave him a beautiful gift for his birthday (او برای تولدش به او هدیه زیبایی داد.)

فاعل ضمیر: They are going to the park together (آنها با هم به پارک می‌روند.)

حال ساده: I eat breakfast every morning before work (من هر صبح قبل از کار صبحانه می‌خورم.)

گذشته ساده: She went to the store and bought some groceries yesterday  (او دیروقت به فروشگاه رفت و دیروقت خوراکی‌هایی خرید.)

آینده ساده: We will visit our grandparents next week during the holidays  (ما هفته آینده در طول تعطیلات به پدربزرگ و مادربزرگمان سر خواهیم زد.)

حال کامل: They have already finished their homework and are now watching TV  (آنها قبلاً تکالیفشان را تمام کرده‌اند و الان در حال تماشای تلویزیون هستند.)

حال استمراری: He is studying for his exam all day today (او امروز تمام روز برای امتحانش در حال مطالعه است.)

 گذشته استمراری: They were playing soccer in the park when it started raining  (آنها در پارک در حال بازی فوتبال بودند که باران شروع شد.)

 آینده استمراری: I will be working late tonight, so I won't be able to join you for dinner (امشب تا دیر کار خواهم کرد، بنابراین نمی‌توانم با شما شام بخورم.)

عبارت صفتی: The book on the table, which has a blue cover, is mine  (کتابی که روی میز است و جلد آبی دارد، مال من است.)

 عبارت قیدی: She speaks English fluently and confidently  (او به طور روان و با اعتماد به نفس انگلیسی صحبت می‌کند.)

 احساس: I am happy that I passed the exam with a high score  (خوشحالم که با نمره بالا از امتحان گذرانده‌ام.)

 شرط: If it rains tomorrow, we will stay indoors and watch movies  (اگر فردا باران ببارد، داخل خانه می‌مانیم و فیلم تماشا می‌کنیم.)

احتمال: She might come to the party tonight if she finishes her work on time  (اگر کارش را به موقع تمام کند، او ممکن است امشب به مهمانی بیاید.)

امیدوارم این مثال‌ها و توضیحات بیشتر به شما کمک کننده باشند.

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)